MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 KONU

İşbu sözleşmenin konusu www.kiru-co.com internet sitesi üzerinde SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümleri gereğince aşağıda belirtilen ürünün ALICI’ya satışı-teslimi ve Tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 2 SATICI BİLGİLERİ

SATICI :

Adı : Zahide Oylum Altuncuoğlu (Şahıs Şirketi) (www.kiru-co.com)

Adresi : Fenerbahçe Mah. Fuatpaşa Cad. No:14/1 D:20 Kadıköy/İSTANBUL

Vergi Dairesi: Göztepe V.D.

Vergi No: 30502851992

Telefon : 0533 453 14 85

E-Posta : info@kiru-co.com

MADDE 3 ALICI BİLGİLERİ

Ürünü satın alan kişidir.

MADDE 4 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sözleşme konusu Ürünün cinsi, türü, miktarı, rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklama ve kodu:

Adet:

KDV dahil Fiyat:

Ödeme şekli:

Teslimat Adresi

Fatura Adresi:

MADDE 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, www.kiru-co.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini cayma hakkı ve cayma hakkının içeriği ile ilgili bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.2. ALICI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikte yer verilmesi zorunlu diğer tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve www.kiru-co.com sitesinden, elektronik ortam üzerinden gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 15 (On beş) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

5.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Kargo firmasından kaynaklanan sorunlar sebebiyle Ürün’ün teslim edilmesinde gecikme yaşanması ve/veya Ürün’ün teslim edilmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın adreste bulunamaması sebebiyle Ürün’ün telsim edilememesi halinde SATICI herhangi bir nedenle sorumlu tutulamaz.

5.5. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir bu durumda SATICI Ürün tedarik etme edimini yerine getirmiş sayılır. Bu halde ALICI Ürünü kabul etmeme ve aksi feshetme hakkına sahiptir.

5.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 7 (Yedi) gün içinde kendisine nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

5.10. SATICI, internet sitesi üzerinden tüketici ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

5.11. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI’ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (On) gün içerisinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 10 (On) gün içinde malı geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

6.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şarttır.

6.4. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

MADDE 8 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türk Hukuk mevzuatı kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1- SATICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı : Zahide Oylum Altuncuoğlu (Şahıs Şirketi) (www.kiru-co.com)

Adresi : Fenerbahçe Mah. Fuatpaşa Cad. No:14/1 D:20 Kadıköy/İSTANBUL

Vergi Dairesi: Göztepe V.D.

Vergi No: 30502851992

Telefonu : 05334531485

E-Posta : info@kiru-co.com

2- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Sözleşme konusu Ürünün cinsi, türü, miktarı, rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklama ve kodu

Adet

KDV dahil Fiyat

Ödeme şekli

Teslimat Adresi

Fatura Adresi:

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

3- CAYMA HAKKI

Tüketici Sözleşme’yi onayladığında, sipariş verdiği Ürün/ Ürünler’in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil olunur.

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

TÜKETİCİ’nin Cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesinde de yer almaktadır.

Cayma hakkının kullanılması halinde TÜKETİCİ, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde malı SATICI’ya geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki belirtilen gereklerin tüketici tarafından süresinde ve usulunce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün teslim masrafları, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici’ye iade edilir.

4 -  YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ

Ad soyad:

Eposta: